Home

Welkom op de website van Doorgeefwinkel West

De doorgeefwinkel

Een lokale marktplaats waar niet alleen goederen maar ook diensten, talenten, kennis en informatie gratis kunnen worden gedeeld;
Een plek vóór en dóór bewoners waar iedereen welkom is om iets te halen en/of te brengen. Ontmoeting staat hierbij centraal;
Een “huiskamer” voor buurtbewoners om “effe ’n bakkie te doen” en een praatje te maken.

Locatie

Kooikersweg 276
5224 AT ‘s-Hertogenbosch

Openingstijden

Wij zijn op enkele dagen geopend. De openingstijden zijn:

maandag 10:00 – 16:00 op afspraak
woensdag 10:00 – 16:00
donderdag 10:00 – 16:00

Wij zijn wij?

Aanleiding

In 2013 is door enkele enthousiaste vrijwilligers gedurende 3 dagen tijdens de wijkpleinweek op Wijkplein de Helftheuvel (in het pand van de “oude Bieb”) een zogeheten “weggeefwinkel” gerealiseerd. Dit was een groot succes en zo ontstond bij hen het plan om dit initiatief verder uit te werken tot de “Doorgeefwinkel”. Daarnaast is tijdens de woningrenovatie in de Nederlandse buurt met het project “Tante Keet” een mooi buurtnetwerk ontstaan. Dit netwerk werd ook betrokken bij de Doorgeefwinkel zodat ontmoeting mogelijk bleef en uitgebreid kon worden naar andere delen van de wijk.

Doelstelling

De doelstelling van Doorgeefwinkel West is het op buurtniveau bevorderen van leefbaarheid en duurzaamheid. Dit doen wij door een fysieke plek in de buurt te creëren waar bewoners met elkaar spullen, kennis, talenten, zorg en plezier kunnen delen, wat als bron kan dienen om inspiratie uit te putten en nieuwe (buurt-)initiatieven te ontplooien.

Het idee

Het idee was om een winkel in te richten in een pand aan de winkelstrip op de Kooikersweg. We wilden verbindingen maken tussen allerlei reeds bestaande projecten en organisaties op vrijwilligersgebied (zoals de Wijkwerkwinkel West, Proper Jetje, de Wijkraad West, de Talentenbank, het Klussenproject, Meer met Elkaar, etc.). Het bestaan van deze projecten c.q. organisaties wordt dan ook meer zichtbaar voor alle bewoners.
Bijkomend voordeel was dat de winkelstrip op de Kooikersweg minder verloedert en een positievere uitstraling kreeg.
Alles rondom de winkel wordt georganiseerd door vrijwilligers/buurtbewoners maar we trekken wel samen op met de professionals in de buurt, zoals het Wijkteam, de woningcorporaties, sociaal wijkbeheer, de Brede Bossche School De Kruiskamp en welzijnsonderneming Farent. Samen ondersteunen we ook eventuele andere bewoners-groepen die initiatieven willen ontwikkelen. We startten met het inrichten van een doorgeefwinkel waar men gratis spullen en diensten kon brengen en halen. Dit werd een ontmoetingspunt , een startpunt (platform) voor allerlei ideeën die bewoners hebben. Doorgeefwinkel West kan ruimte bieden om deze initiatieven ook uit te voeren. Actieve vrijwilligers stimuleren gesprekken met/tussen bewoners waardoor uitwisseling ontstaat.
Professionals uit de wijk kunnen bewoners uit Kruiskamp/Schutskamp die in een armoedesituatie verkeren doorsturen. Zij kunnen maandelijks gratis kleding uitzoeken.

Daarnaast is Doorgeefwinkel West twee dagen in de week open voor iedereen uit de buurt die iets wil hebben of iets komt brengen of gewoon even langs komt voor een kop koffie en een praatje.

Inmiddels zijn wij verhuisd naar een andere lokatie in de wijk: Kooikersweg 276. In dit pand , de Buurtparaplu, is naast de winkel ook een buurtkamer ingericht waar iedereen twee keer per week aan kan schuiven voor een bakkie en op donderdag voor een gezonde maaltijd. Deze activiteit wordt georganiseerd door vrijwilligers van Aju-Paraplu.

Daarnaast zijn er ook wijkambassadeurs die bewoners met vragen te woord staan.